لامپ های مخصوص شنبه دهم مهر ۱۳۸۹ 10:0

لامپ های مخصوص

سلام دوستان

1-لامپ سدیم چیست؟

این لامپ از یک حباب شیشه ای دو جداره که فاصله ی دو جدارآن از هوا تخلیه شده و در داخل آن ازدو عددلوله به شکل حرف انگلیسی یوکه گاز آرگون و سدیم با فشار کم پر شده است و دو الکترود تنگستن در دو سر آن قرار دارد تشکیل شده است.علت دو جداره بودن حباب شیشه ای حفظ حرارت و ثابت نگه داشتن آن از تغییرات حرارتی محیط.

 

2- لامپ سدیم چگونه کار می کندو کاربرد آن کجاست؟

در اثر اتصال ولتاژبه دو سر لامپ گاز آرگون یونیزه می شود و گرم می شودو در کنار این گرما سدیم بخار می شود و نور لامپ زرد میگردد.در محل های مه آلود و در جاهایی که دید صحیح مهم است مانند تقاطع خیابان ها به کار می رود.

 

3- ساختمان لامپ جیوه ای را توضیح داده و مدار داخلی آن چگونه است؟

لامپ جیوه ای دارای پوشش دو جداری است لوله ی داخلی از کوارتز ساخته شده است و حباب خارجی شیشه ای معمولی است. نقش حباب خارجی حفظ قسمتهای خارجی از تغییرات درجه حرارت است.حباب داخلی دارای یک الکترود اصلی و یک الکترود کمکی است الکترود کمکی نقش شروع کننده یا استارت را دارد. در داخل حباب مقداری جیوه و کمی گاز آرگون قراردارد.

 

4- طرز عمل لامپ جیوه ای چیست؟

وقتی ولتاژبه دو سر الکترودها داده می شود بین الکترود کمکی و الکترود اصلی جرقه ایجاد می شود که جیوه را به بخار جیوه تبدیل می کند بخار جیوه باعث هدایت بهتر جریان بین دو الکترود اصلی شده و لامپ پر نور می شودبازده این لامپ نسبت به لامپهای معمولی خیلی بیشتر است عیب آن این است که برای روشن شدن به چهار تا هشت دقیقه وقت لازم دارد کاربرد آن در خیابان و معابر است.

 

5- ساختمان لامپ نیون چگونه است؟

لامپ نیون تشکیل شده است از لوله ی شیشه ای که در دو طرف آن مفتول آهنی قرار گرفته و در داخل آن از گاز نیون پر می شود قطر این لامپ معمولا 18 میلی متر ساخته می شود طول آن می تواند از چند سانتیمتر تا 16 متر باشد ولتاژمورد نیاز برای نورانی شدن هر متر لوله 500 الی600 ولت است جریان عبوری از داخل لوله باید 50 تا100 میلی آمپر باشد برای تولید ولتاژزیاد از ترانسفورماتور استفاده می شود.

 

۶-لامپ نئون چگونه نور می دهد؟

 ۶۶۶لامپ نیون نوری به رنگ قرمز می دهد وقتی ولتاژبه دو سر لامپ وصل می شودگاز داخل آن به یون های مثبت و منفی تبدیل شده و به طرف قطبهای مخالف می روند و در اثر یونیزاسیون جریان الکتریکی از لامپ عبور کرده و آن را پر نور می کند.

 

7- نور افکن چیست و کار برد اصلی آن کجاست؟

نور افکن برای روشن گردن سطح خارجی ساختمان ها و روشن کردن سطح علامت ها و نیز نور دادن به محوطه ی اطراف به کار می رود محفظه ی نور افکن معمولا سهمری می باشد و لامپ در کانون آن قرار می گیرد و نور را به محل مورد نظر می تاباند. محل نصب نور افکن روی کنسولها و دکلها و دیوارها است.

 

8- ساختمان لامپ هالوژن چیست؟

لامپ های هالوژن دارای یک فیلامان تنگستن می باشد که در داخل لوله ای پر از هالوژن قرار گرفته است. هالوژن شامل فلور- کلر- بروم و ید است که با ترکیب با فلزات تولید کلراید- فلوراید- بر ماید و یداید می کند.

 

9- لامپ هالوژن چگونه روشن می شود؟

وقتی لامپ به برق وصل می شود حرارت زیادی در داخل لامپ تولید می شود که باعث ایجاد هالوژن تنگستن می شود و نور زیادی ایجاد می کند با از بین رفتن حرارت هالوژن تنگستن تجزیه شده و به هالوژن و تنگستن تبدیل می شود ضریب بهره و عمر لامپهای هالوژن بسیار زیاد است توته لامپ هالوژن را از شیشه ی سخت یا کوارتز می سازند.

 

10- لامپ بخار فلز یا متال هلاید چیست؟

نوعی لامپ جیوه ای که داخل آن فلزاتی نظیر تالیم- ایندیم و سدیم اضافه کردند مقدار بهره ی این نور بیشتر و عمرش کمتر از لامپ جیوه ای است.

 

11- طرز کار دیمر چیست؟

برای کم و زیاد کردن شدت نور لامپ از دیمر استفاده می شود لامپ با دیمر به صورت سری بسته می شود.

 

                                    نظر بدین ممنون میشم 

 

نوشته شده توسط حسین عدل جو  | لینک ثابت |